Garantie

De stand van de gebitselementen verandert na de actieve behandeling levenslang. Wij kunnen derhalve op het behaalde eindresultaat geen garantie bieden. Echter, wanneer zich tekortkomingen voordoen aan de geplaatste retentieapparatuur en wanneer veranderingen niet te wijten zijn aan nalatigheid en onzorgvuldigheid van de patiënt, dan staan wij garant voor een eventuele herbehandeling wanneer de problemen zich voordoen binnen 2 jaar na de actieve behandeling.