Kaakchirurgie

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie is een tandheelkundig specialisme. De kaakchirurg die in het jaar 2000 of later zijn opleiding heeft voltooid, moet echter naast het tandartsdiploma ook het artsdiploma bezitten. Het werkterrein van de kaakchirurg bevindt zich dan ook op het raakvlak van de tandheelkunde en de geneeskunde. Hij of zij is daarom ook altijd werkzaam in het ziekenhuis.

Vergroeiingen van de beenderen van het aangezicht worden behandeld door de kaakchirurg, vaak samen met de orthodontist. De orthodontist plaatst met een beugel de tanden en kiezen in de goede stand. De kaakchirurg brengt met een operatie de kaken in de juiste positie.

De kaakchirurg behandelt verder de letsels van de beenderen van het aangezicht en de weke delen (huid en slijmvliezen) die er overheen liggen. Voorts behandelt de kaakchirurg de goedaardige en de kwaadaardige gezwellen van de mondholte en de naaste omgeving. Ook het herstel van de defecten die het gevolg kunnen zijn van de behandeling van die kwaadaardige gezwellen wordt uitgevoerd door de kaakchirurg.

De kaakchirurg behandelt de aangeboren afwijkingen van het skelet van het aangezicht, zoals schisis (de “hazenlip”).

De behandeling van kwaadaardige gezwellen en de behandeling van ernstige aangeboren afwijkingen heeft plaats in gespecialiseerde centra, meestal in samenwerking met andere specialismen.

Ook kaakgewrichtsklachten en afwijkingen van de speekselklieren worden behandeld door de kaakchirurg. De meesten van u zullen de kaakchirurg kennen als degene die de moeilijke verstandskiezen verwijdert en die de wortelpuntoperaties uitvoert.

Vanuit onze praktijk wordt meestal verwezen naar
de afdeling kaakchirurgie van het Ziekenhuis Rivierenland te Tiel
(klik hier voor meer informatie, openingstijden en telefoonnummer).

Verder hebben wij zeer goede ervaringen met
de afdeling kaakchirurgie van het Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein