Enquête

Wij doen ons best om op een professionele manier goede orthodontische zorg te verlenen,
rekening houdend met de wensen en de verwachtingen van patiënten en verwijzers.

Om na te gaan of dat lukt en te zien waar we aan verbetering kunnen werken
zouden wij het waarderen als u de tijd wilt nemen om deze enquête in te vullen.

U kunt ervoor kiezen deze enquête anoniem in te vullen of uw naam achter te laten zodat eventuele feed-back mogelijk is.

De enquête wordt verzorgd door een onafhankelijk bureau: Roozeboom Consulting. Deze manier van werken maakt deel uit van onze HKZ/ ISO certificering.

Gemiddeld worden wij tot nu toe gewaardeerd met een 8!